• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000260174

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Mieszkańców Żaczka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000260174.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz polepszenia bytu studentów i rozwoju samorządności.
2. Współpracę z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz władzami Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”.
3. Współdziałanie z organizacjami powołanymi do ochrony praw.
4. Udzielanie członkom Stowarzyszenia wszechstronnej pomocy w działalności organizacyjnej.

Stowarzyszenie skupia byłych mieszkańców Domu Studenckiego " Żaczek" Uniwersytetu Jagielońskiego jak również osoby związane z tym domem studenckim. Organizujemy spotkania integracyjne oraz gromadzimy środki na stypendia mieszkaniowe dla studentów- obecnych mieszkańców. DS "Żaczek" w roku akademickim 2007/2008 pokrywaliśmy czynsz dla 3 osób, w roku 2008/2009 dla czterech studentów. Współpracujemy z Radą Samorządu DS " Żaczek", które typuje osoby dla stypendiów. Chcemy się z nimi dzielić doświadczeniami z zakresu samorządności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!