• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000260224

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja BGŻ

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000260224.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja

- Prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia;
- wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
- wspieranie idei wolontariatu oraz popularyzacja tej idei w środowisku bankowym i finansowym.

Prowadzone działania

1. Projekt "Klasa BGŻ" - umożliwienie uczniom z niezamożnych rodzin i środowisk nauki w renomowanych liceach w miastach wojewódzkich:
Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku (rekrutacja zakończona)
VII L.O. im. J. Słowackiego w Warszawie
XIV L.O. im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
III L.O. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
III L.O. im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
Począwszy od roku 2010 rekrutacją do projektu objęta została cała Polska.
Fundacja BGŻ koordynuje również program uczniowskiego zaangażowania prospołecznego „Możesz Na Mnie Polegać”,w czasie którego uczniowie mają szansę realizować własne projekty w zakresie działań twórczych, aktywności fizycznej i sportowej oraz wolontariatu na rzecz środowisk lokalnych.

2. Rozwój przedsiębiorczości i edukacja finansowa
Fundacja od lat jest partnerem Olimpiady Przedsiębiorczości, która wyłania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiając im dalszy rozwój, fundując stypendia i oraz ułatwiając drogę otrzymania indeksów do najlepszych szkół ekonomicznych w kraju. Bierze także czynny udział w Dniu Przedsiębiorczości, podczas którego wprowadza młodych ludzi w tajniki świata finansów.

3. Do najważniejszych obszarów działalności filantropijnej Fundacji BGŻ r. można zaliczyć:
- Walkę z wykluczeniem społecznym: przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS oraz Warszawską Masą Krytyczną, - Współpracę z Fundacją Przyjaciółka Patronat nad Domem Dziecka w Białowieży - II edycja programu „Więzi”, przyczyniającym się do współdziałania środowisk lokalnych z pracownikami Banku na rzecz zwiększania szans edukacyjnych wychowanków Domu Dziecka
- Edukację muzyczną: Wsparcie Fundacji na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich”
- Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wsi: Wsparcie Fundacji Edukacyjnej 4H pracującej
- Wsparcie Fundacji „Kropla Życia” poprzez organizację II Memoriału Agaty Mróz - Olszewskiej
- Współpracę z Filharmonią i Operą Podlaską w Białymstoku, w tym projekt edukacyjno - kulturalny z udziałem uczniów z Muzycznej Klasy BGŻ obejmujący warsztaty muzyczne oraz udział w koncercie symfonicznym pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego przy akompaniamencie Kevina Kellera.

4. Wolontariat pracowniczy
Fundacja BGŻ inicjuje działalność społeczną także wśród pracowników BGŻ dając im szansę aktywnego włączenia się w przedsięwzięcia prospołeczne.

5. Pomoc charytatywna osobom potrzebującym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!