• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000260882

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000260882.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Wspieranie rozwoju edukacji i nauki w Polsce.
2. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury.
3. Aktywizacja zawodowa osób w różnym wieku i z różnych środowisk, również zmarginalizowanych.
4. Wspieranie oraz rozwój kultury, turystyki i sportu jako skutecznych i atrakcyjnych form edukacji.

Prowadzone działania m.in:
1)„Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski” - wizyta studyjna, Dzień Otwarty, wydanie skryptu dla psychologów, rozpoczęcie działalności grupy pomocy dla DDA na Białorusi. Partnerzy m.in.: Nacoa Deutschland i Socjalne Projekty Białoruś. Dofinansowanie z Funduszy norweskich w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego.
2)"Ścieżki pamięci" - projekt dofinansowany przez UE w ramach Programu "Europa dla Obywateli" w partnerstwie z: Haus Neudorf e. V. - Forum fur Gemeinschaft in Europa, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy
3) "Mój pierwszy robot" - warsztaty dla dzieci w gminie Małkinia Górna, wyrównywanie szans edukacyjnych, EFS POKL
4) "Kiedy Mars poznał Wenus" - warsztaty edykacyjne dla młodzieży o relacjach międzyludzkich - Urząd m. st. Warszawy
5) "Oswoić szkołę" - warsztaty dla 5-latków przygotowujące do nauki w szkole - Urząd m. st. Warszawy
6). "Spotkania na Starej Pradze" - cykl wykładów dla osób zainteresowanych. Wykłady dotyczą tej jednej, wybranej dzielnicy Warszawy. Projekt zrealizowano przy współpracy finansowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ.
7. "Pragi poznawanie" - konkurs dla uczniów praskich gimnazjów i szkół średnich. Projekt zrealizowano przy współpracy finansowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ.
8). "Daj szansę fortunie - zaprzyjaźnij się z ekonomią" - konkurs adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
9). "Młodzi, kreatywni, przedsiębiorczy" - projekt adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Warszawy, mający na celu promowanie postaw przedsiębiorczych.