• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000260910

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000260910.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Zakup sprzętu medycznego.
2. Dofinansowanie, refundacje lub zakup leków i odżywek wspomagających leczenie.
3. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci przewlekle chorych, w szczególności żywionych pozajelitowo i dojelitowo.
4. Finansowanie szkolenia i pobytów najbiedniejszych rodziców lub opiekunów w Centrum Zdrowia Dziecka.
5. Stworzenie dzieciom przewlekle chorym długo przebywającym w szpitalu, w szczególności dzieciom porzuconym, możliwości prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w zakresie zagadnień związanych z żywieniem pozajelitowym i dojelitowym.
7. Działania na rzecz pozyskania dodatkowych funduszy (np. z darowizn, zbiórek publicznych, itd.) na realizacje celów statutowych, między innymi poprzez działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą.
8. Niesienie innej pomocy dzieciom przewlekle chorym oraz ich rodzinom lub opiekunom.

Prowadzone działania
Niesiemy pomoc dzieciom żywionym pozajelitowo i dojelitowo. Wspieramy również rodziny tych dzieci.Szczególną opieką obejmujemy dzieci przewlekle chore, które zostały porzucone lub pozbawione opieki rodzin biologicznych.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!