• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000261181

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Wychowanie Bez Porażek"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000261181.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja powstała z myślą o tym, aby wspierać rodziców w radzeniu sobie z najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniem, jakim jest wychowywanie dzieci. Często wychowując dzieci nie zwracamy uwagi, w jaki sposób do nich mówimy, przez co kształtujemy ich język komunikacji oraz postawy społeczne. Każdy dorosły powinien wziąć odpowiedzialność za wypowiadane słowa, które zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych poważnie zakłócają relacje między ludźmi. Rodzice, którzy będą mieli większą wrażliwość na to, co i jak mówią nauczą tej wrażliwości swoje dzieci. Nasze słowa i zachowanie powinny wyrażać miłość i szacunek zamiast zniewag i gróźb.

Celami Fundacji Wychowanie Bez Porażek są:
- Prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej.
- Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
- Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
- Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych w domu i w szkole.
- Propagowanie nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych.
- Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!