• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000262268

Formularze PIT 2017/2018 dla Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - Wielkie Serce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000262268.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie zrzesza ponad 20 rodzin z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, leskiego oraz z miasta Krosna. Jesteśmy rodzicami i opiekunami dla ok. 120 dzieci przysposobionych i biologicznych. Kilkoro ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga szczególnego traktowania. Łączy nas to że, kochamy pracę z dziećmi mimo trudnych wyzwań, które są z tym powiązane.

Dla dzieci organizujemy: wycieczki, zawody sportowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia w naszej świetlicy, korepetycje, warsztaty z psychologiem, wyjazdy terapeutyczno- integracyjne. Czynnie działamy na rzecz dzieci osamotnionych, osieroconych odrzuconych.

Dla rodziców zastępczych organizujemy liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności wychowawcze. Tworzymy też dla siebie - rodziców, mocną grupę wsparcia. Udzielamy wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym nie zrzeszonym w stowarzyszeniu.

Kilkoro dorosłych wychowanków usamodzielniło się i założyło szczęśliwe rodziny, a na ich miejsce trafiły inne potrzebujące dzieci.
Dobro dziecka jest naszym priorytetem, dlatego nasze działanie skierowane są na polepszenie bytu i zdrowia naszych wychowanków.Chcemy, aby nasi podopieczni nie stracili wiary w drugiego człowieka i Wy Szanowni Państwo możecie nam w tym pomóc…

za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!