• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000262645

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Trójka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000262645.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Pozyskiwane przez naszą organizację fundusze zgodnie z celami określonymi w statucie przeznaczone są na:
a) cele oświatowe,
b) działalność dobroczynną,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działalności charytatywnej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym wspieranie działań edukacyjnych na ich rzecz, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) wspieranie wyposażania pomieszczeń i pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
b) finansowe wspomaganie remontów, inwestycji i rozbudowy szkół i innych placówek oświatowych
c) organizowanie zajęć dodatkowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d) propagowanie zdrowego stylu życia,
e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających uczniów z trudnościami w nauce, oraz rozwijanie odkrytych talentów,
f) dofinansowywanie wycieczek i imprez szkolnych,
g) przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych,
h) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
i) inne działania służące realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!