• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000262756

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Tczewa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000262756.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- wspieranie oraz współtworzenie działań i przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz gospodarczo użytecznych, organizowanych przez instytucje, kultury, samorządy i organizacje pozarządowe dla promocji miasta Tczewa i regionu;
- promowanie uzdolnionej młodzieży oraz wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz kobiet;
- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;
- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Prowadzone działania
- organizowanie i współdziałanie w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych w tym wystaw, festiwali, biennale, konkursów oraz innych imprez kulturalnych;
- zakładanie i prowadzenie klubów, sekcji, szkół teatrów i innych form edukacyjnych;
- opracowywanie projektów dotacyjnych oraz pozyskiwanie środków finansowych w inny skuteczny, dopuszczalny prawem sposób;
- aktywizację i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży;
- organizowanie różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wszelkich innych działań społecznych;
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
- organizowanie staży krajowych i zagranicznych dla uzdolnionej młodzieży

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!