• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000262786

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Gdyński Most Nadziei"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000262786.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
a) realizowanie ogólnopolskiego projektu Akademii Walki z Rakiem;
b) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich;
c) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych;
d) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii przeciwbólowych;
e) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży i dorosłych;
f) promocja edukacji i integracji środowiska psychoonkologicznego;
g) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;
h) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych i sesji terapeutycznych;
i) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
j) upowszechnianie idei wolontariatu,
k) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich bliskich oraz dla wolontariuszy;
l) współpraca ze służbą zdrowia, z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi w budowaniu postaw prawidłowego procesu integracji osób z chorobą nowotworową ze społeczeństwem;
m) prowadzenie działalności wydawniczej;
n) dofinansowywanie staży, fundowanie stypendiów.

Prowadzone działania:
Główną przyczyną zainicjowania działań Fundacji "Gdyński Most Nadziei" jest wciąż rosnąca liczba osób, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, jak również nisza na rynku świadczeń zdrowotnych w dziedzinie opieki i wsparcia psychologicznego pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Fundacja prowadzi jedyną w Gdyni Akademię Walki z Rakiem (AWzR), której celem jest poprawa kondycji psychicznej pacjentów onkologicznych, mobilizowanie ich do walki z chorobą nowotworową, poprzez poprawę nie tylko kondycji psychicznej, ale także fizycznej. Oferta Akademii jest uzupełnieniem opieki medycznej o wsparcie psychologiczne, przyczyniając się tym samym do lepszej komunikacji na linii lekarz - pacjent. Zajęcia w AWzR mają na celu obniżenie lęku i zmniejszenia niepewności związanej zarówno z diagnozą jak i terapią.

Oferta:
- pomoc psychologiczna: grupy wsparcia, indywidualne spotkania z psychoterapeutami, warsztaty psychologiczne
- rehabilitacja - drenaże limfatyczne
- zajęcia ruchowe: choreoterapia, izolacje - body work
- zajęcia manualne: tkactwo, decoupage
- konsultacje z dietetykiem, wizażystą
- wyjazdowe warsztaty psychoonkologiczne
- wykłady dotyczące zdrowego żywienia
- cykl spotkań "...Jak zdarza się szczęście" - spotkania z osobami ze świata kultury i mediów, którzy podobnie jak podopieczni Akademii Walki z Rakiem, doświadczyli choroby nowotworowej. Gośćmi byli już m.in. prof. Jerzy Stuhr, Pia Libicka, Krzysztof Kolberger, Anna Iwasiuta - Dudek.

Więcej o Akademii Walki z Rakiem znajdą Państwo na stronie www.mostnadziei.pl.

Fundacja "Gdyński Most Nadziei" jest także pomysłodawcą i realizatorem jedynej w Polsce kampanii społecznej "Odważni Wygrywają" poruszającej tematykę profilaktyki raka jądra u młodych mężczyzn i ich bliskich. Kampania, prowadzona od 2010 roku, ma na celu zwiększenie świadomości choroby raka jądra i poznanie prostych mechanizmów chroniących przez nią. Skierowana jest głównie do młodych mężczyzn, ponieważ grupa najwyższego ryzyka to osoby w wieku od 17 do 35 roku życia. W ramach kampanii prowadzony jest serwis internetowy www.odwazni.com, zawierający pakiet niezbędnych informacji dotyczących profilaktyki raka jądra, a także informacje dla osób już dotkniętych chorobą. Serwis umożliwia też anonimowe konsultacje ze specjalistami: psychologiem, psychoonkologiem, urologiem. Ponadto w ramach kampanii prowadzone są prelekcje edukacyjne w klasach maturalnych, happeningi uliczne, stoiska informacyjne m.in. na Heineken Open'er Festival.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!