• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000262848

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku "Jedynka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000262848.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz finansowe, rzeczowe i ideowe wsparcie edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku poprzez podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania. Szczególnie ważne jest dla nas wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie:
1) współpracuje z instytucjami i organizacjami, realizującymi cele zbliżone do zadań Stowarzyszenia,
2) kształtuje i promuje pozytywny wizerunek szkoły,
3) integruje środowisko rodziców, nauczycieli i młodzieży,
4) prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną,
5) organizuje kiermasze, aukcje, loterie, wystawy, konkursy, spotkania, imprezy turystyczne i inne imprezy kulturalne,
6) pozyskuje fundusze na rzecz przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły,
7) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych,
8) prowadzi działalność charytatywną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!