• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000262946

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pro Advice

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000262946.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem działania jest ułatwianie osobom dorosłym podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia, warsztaty, wolontariat i poradnictwo. Poza życiem zawodowym osoby dorosłe będą mogły uczestniczyć w przedsięwzięciach pozwalających docenić zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także rozwijać swoje zainteresowania. Celem dodatkowo rysującym się podczas działania, jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie badań z zakresu potrzeb szkoleniowych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego,
2. Dokumentowanie wywiadów z uczestnikami szkoleń, a dotyczących ich poczucia dyskryminacji w zatrudnieniu lub w ubieganiu się o zatrudnienie,
3. Prowadzenie szkoleń dot. podstaw prawa pracy, obsługi komputera i in.,
4. Udzielanie porad dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność innych organizacji z terenu Piotrkowa Trybunalskiego,
5. Przygotowywanie wydawnictwa ułatwiającego pracę w kadrach,
6. Udzielanie porad o możliwościach i sposobach poszukiwania pracy a także samozatrudnienia, pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych.