• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000264847

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000264847.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celach:
a) wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty i agrokultury na wsi,
b) udzielania wsparcia finansowego studentom Uniersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
c) inicjowania i wspierania działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych ośrodków miejskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów związanych z rozwojem oświaty i agrokultury na wsi,
b) finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy szkolnych i programów komputerowych, oraz aparatury do badań naukowych i dydaktyki,
c) pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w § 6 statutu,
d) dofinansowywanie i finansowanie stypendiów,
e) pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.