• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000268281

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Edukacji

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000268281.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Organizacja została powołana w celu podnoszenia efektów pracy szkół i placówek oświatowych w Legionowie.
Zaczęliśmy od Zespołu Szkół.
Główne cele działań:
1. Organizowanie lub finansowanie zajęć warsztatatów, koncertów, zawodów sportowych, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego uczniów.
2. Finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla propagowania znaczenia wychowania i nauki młodzieży w życiu społecznym.
3. Organizowanie lub finansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoł i placówek oświatowych.
Organizowanie lub finansowanie programów mających na celu unowocześnianie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Planujemy realizację działań statutowych Fundacji - jeżeli pozyskamy środki finansowe, będziemy te działania rozwijać.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!