• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000268404

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000268404.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Fundacji jest działalność dobroczynna, a w szczególności pomoc dzieciom pozbawionym domu rodzinnego w poprawie ich warunków bytowych oraz pomocy w ich powrocie do normalnego życia. W marcu 2012 roku Fundacja zakończyła realizację swojego pierwszego projektu - budowę rodzinnego domu dziecka w krakowskich Pychowicach. Obecne działania Fundacji zmierzają podobnych przedsięwzięć oraz do nasilenia swoich działań w obszarze pomocy osobom bezdomnym.

Najważniejsze cele Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich:
- budowanie rodzinnych domów dziecka dla rodzin zastępczych z 6-8 wychowankami
- sprawowanie opieki nad wychowankami rodzinnych domów dziecka: pomoc w rozwijaniu talentów, stypendia, kursy języków obcych
- propagowanie idei tworzenia rodzinnych domów dziecka
- wsparcie materialne organizacji i innych instytucji pomagających ludziom biednym i bezdomnym
- promocja miasta Krakowa - wspieranie organizacji przedsięwzięć ułatwiających życie mieszkańców, rozwoju kulturalnego miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!