• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000269679

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000269679.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Główne cele działania:
1. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.
2. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki.
3. Propagowanie idei socjoterapii jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
4. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych.
5. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
6. Przeciwdziałanie zjawisku krzywdzenia dzieci.
7. Promowanie zdrowego stylu życia.
8. Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
9. Propagowanie postaw prospołecznych oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.
10. Propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa oraz wspieranie niezinstytucjonalizowanych form opieki nad dzieckiem.
11. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, wspieranie ich działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!