• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000270847

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kulturalne Galeria

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000270847.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie zajmuje się promocją kultury wśród mieszkańców Zielonej Góry, prezentacją wartościowych, stojących na wysokim poziomie artystycznym, zjawisk kulturowych (występy artystów indywidualnych, zespołów) z kraju i regionu, których dokonania artystyczne stanowią istotny czynnik kulturotwórczy, a jednocześnie zaspokajają gusta odbiorców oczekujących ambitnej rozrywki kulturalnej.
Stowarzyszenie skupione jest wokół Galerii u Jadźki, której ponad trzydziestoletnia działalność stanowi swoistą markę, wyróżniającą ją na tle innych tego typu instytucji. Wokół Galerii skupia się kilkusetosobowa grupa sympatyków i odbiorców kultury, którzy utożsamiają się z jej działalnością, stając się jej promotorami i animatorami. Stowarzyszenie korzysta z tego dorobku, animując nowe działania zaspokajające oczekiwania kulturalne młodych i starszych odbiorców..

Stowarzyszenie prowadzi następującą statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
- promowanie kultury i sztuki,
- ochrona dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców,
- organizacja i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej,
- integracja środowisk twórczych,
- aktywizacja kulturalna mieszkańców Zielonej Góry, w tym środowisk marginalizowanych lub wykluczonych społecznie,
- tworzenie podstaw transmisji międzypokoleniowej,
- wymiana kulturalna o charakterze transgranicznym.