• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000272075

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Polskie Forum Migracyjne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000272075.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Polskie Forum Migracyjne działa na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur dążą do porozumienia i współdziałania. Forum inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur, a szczególnie między Polakami a cudzoziemcami, którzy szukają w Polsce ochrony.

Polskie Forum Migracyjne realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Uważamy, że pierwszym krokiem do porozumienia jest wzajemne się poznanie.

Podejmujemy przede wszystkim trzy rodzaje działań:
- informacyjne (udzielamy porad i informacji online, wydajemy ulotki, broszury, organizujemy spotkania informacyjne)
- edukacyjne (dla różnych grup odbiorców, od przedszkolaków do profesjonalistów różnych dziedzin)
- wspieranie środowisk wokół ośrodków dla cudzoziemców.

W coraz większym stopniu wspieramy też Polaków za granicą - udzielając informacji i porad związanych z migracją i międzykulturowością.

Efektem naszego przekonania o potrzebie dialogu i szukania zrozumienia między ludźmi jest kształt naszej strony internetowej - liczymy, że stanie się ona cennym źródłem informacji na temat cudzoziemców dla profesjonalistów, którzy z uchodźcami i innymi cudzoziemcami mają kontakty w swojej pracy. Zależy nam, aby nasze działania faktycznie odpowiadały potrzebom czytelników - dlatego otwarci jesteśmy na wszelkie sugestie dotyczące potrzebnych Państwu informacji. Zapraszamy: www.forummigracyjne.org


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!