• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000272518

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Sławek"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000272518.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, zwłaszcza osobom wychodzącym na wolność i ich rodzinom oraz młodzieży wywodzącej się z patologicznych środowisk.

Fundacja przygotowuje skazanych do wyjścia na wolność i udziela pomocy osobom skazanym prawomocnym wyrokiem w przystosowaniu się do życia na wolności. Od czerwca 2005 roku Fundacja realizuje w partnerstwie Koalicja "Powrót do Wolności" 2-letni program finansowany ze środków IW EQUAL (www.powrotdowolnosci.pl). W ramach programu organizowane są kursy zawodowe, beneficjenci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, prawnika, pedagoga i specjalisty d/s porad obywatelskich, oraz mediacji. Oferujemy również pomoc w poszukiwaniu pracy w ramach Punktu Aktywizacji Zawodowej. Można tu bezpłatnie skorzystać z Internetu, telefonu, faksu i uzyskać pomoc przy redagowaniu CV, czy listu motywacyjnego). Ważnym elementem działalności fundacji są osobiste spotkania pracowników fundacji z osadzonymi w więzieniach, oraz program "Anioł Stróż". W ramach tego programu wolontariusze towarzyszą podczas przepustek osadzonym, których z różnych powodów nie ma kto odebrać z więzienia.
We wrześniu 2000 roku Fundacja otrzymała w użyczenie dom, w którym urządziła ośrodek resocjalizacji i readaptacji społecznej (Mienia 104, gm. Cegłów, tel. 25 757 01 50). Jest tam obecnie miejsce dla 10 osób, które opuszczając zakład karny nie mają dachu nad głową. Nasi podopieczni mogą przebywać w ośrodku do czasu usamodzielnienia się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!