• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000275542

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Pod Dębami"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000275542.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach z dniem 1 stycznia 2008r. przejęło zadanie Powiatu Gryfińskiego jakim jest prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Dębcach. Z myśla o poprawie sytuacji 75 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, którymi są osoby przewlekle somatycznie chore, pracownicy Domu pomocy Społecznej w Dębcach zawiązali Stowarzyszenie, którego celem jest niesienie w/w pomocy.
Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 72 mieszkańców".
Stowarzyszenie nasze złożyło ofertę i Zarząd Powiatu Gryfińskiego Uchwałą ogłosił wyniki otwartego konkursu i powierzył realizację w/w zadania w latach 2008-2012 naszemu Stowarzyszeniu "Pod Dębami" w Dębcach.
Dnia 12 października 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem "Pod Dębami" w Dębcach a Powiatem Gryfińskim na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach prowadzi od 1 stycznia 2008 r.
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych i realizuje statutowe działania.
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach jak większość tego typu placówek boryka się z trudnościami finansowymi, które uniemożliwiają właściwy rozwój usług poprawiających jakość życia mieszkańców DOMU.
Jednym z celów jest gromadzenie środków na pomoc w remontach i modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu poprawy warunków jego funkcjonowania i jakości świadczonych usług.
"Największa jest pomoc,kiedy z serca i w czas oddana" (św. Karol Boromeusz)
Miarą cywilizacyjnego poziomu współczesnych społeczeństw jest ich świadomość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza tych z nas, którzy wymagają wsparcia osób trzecich.
Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że obszary społecznego zagrożenia coraz się rozszerzają, rośnie poziom potrzeb społecznego wsparcia, a wielkość środków przeznaczonych na ten cel nie gwarantuje możliwości ich zaspokojenia.
Istnieje więc konieczność wspierania zadań publicznych przez wszystkich ludzi dobrej woli, którym wrażliwość i potrzeba pomagania innym nie pozwala obojętnie przechodzić obok problemów najsłabszych członków naszej społecznej wspólnoty. Trzeba powiększać liczbę tych, którym dobroć serc nie pozwala zostawiać bez pomocy ludzi żyjących w poczuciu zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego, z piętnem samotności, odrzucenia i społecznego wyobcowania.
Dlatego powstało nasze Stowarzyszenie ogniskujące społeczne inicjatywy wokół działań wspierających pomoc instytucjonalną.
Poprzez pełny profesjonalizm działań naszych członków i pracowników, już zapewniamy im wysoką jakość świadczeń oraz usług opiekuńczo-terapeutycznych i wspomagających.
Ale chcemy poprawić poziom naszych świadczeń we wszystkich obszarach, na każdej płaszczyźnie i we wszystkich aspektach.
W tym celu konieczne są większe niż dotąd nakłady finansowe pozwalające na właściwą częstotliwość remontów, zmianę wyposażenia, zakupy potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!