• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000277450

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja im. prof. Jerzego Doerffera na rzecz Rozwoju Edukacji i Nauki na Wydziale Okrętowym Politechniki Gdańskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000277450.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji na rzecz edukacji na wydziale okrętowym Politechniki Gdańskiej jest działanie na rzecz rozwoju edukacji w dyscyplinach związanych z badaniami, projektowaniem i budową statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych poprzez wspieranie inicjatyw niezbędnych do podnoszenia jakości i zasięgu procesu kształcenia, a także naukowego ruchu studenckiego.

Prowadzone działania
- dofinansowanie lub finansowanie zadań dydaktycznych, nie objętych dotacją dydaktyczną lub finansowanych w sposób niewystarczający dla zapewnienia właściwego poziomu edukacji,
- dofinansowanie lub finansowanie badań rozwojowych oraz prac związanych z unowocześnianiem i wspieraniem procesów dydaktycznych i naukowego ruchu studenckiego,
- wspieranie rozwoju naukowego kadry dydaktycznej,
- przyznawanie nagród i stypendiów dla studentów i pracowników dydaktycznych,
- dofinansowanie działalności wydawniczej książek i czasopism z zakresu okrętownictwa,
- dofinansowywanie zakupów książek i czasopism branżowych z zakresu okrętownictwa,
- promocji zawodu okrętowca wśród absolwentów szkół średnich,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej absolwentów studiów okrętowych w tym utworzenie platformy do wymiany informacji o osiągnięciach zawodowych i osobistych absolwentów wydziału i ich pracodawców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!