• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000279536

Formularze PIT 2017/2018 dla Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000279536.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew uchwalona została na Walnym Zebraniu Członków w dniu 24 lutego 2011 roku i brzmi: "Przez aktywność ekologiczną i kulturową w regionie do społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej."

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest aktywne uczestnictwo i wspieranie idei urzeczywistniania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informatycznego, praworządności i demokracji uczestniczącej, upowszechniania i obrony praw człowieka i obywatela do życia w zdrowym środowisku, a w szczególności wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach proekologicznych i działaniach skierowanych na ochronę i propagowanie regionalnych wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Misję swą Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew realizuje w drodze bezinteresownej, bezpłatnej pracy oraz innych dobrowolnych świadczeń członków i wolontariuszy, a także korzystając z donacji, odpisów od podatków od osób fizycznych, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy oraz środków uzyskanych z funduszy gminnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych, przeznaczonych dla organizacji typu non-profit.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!