• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000279718

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000279718.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest:
1) upowszechnianie światowej i krajowej, w tym regionalnej muzyki chóralnej,
2) upowszechnianie bogactwa muzyki ludowej w autorskich opracowaniach twórców lokalnych,
3) działania promujące w kraju i poza granicami dorobek artystyczny Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” w Kraczkowej,
4) rozbudzanie zainteresowań w zakresie muzyki i sztuk pokrewnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5) organizację warsztatów artystycznych, kursów mistrzowskich, zgrupowań,
6) tworzenie pozytywnego wizerunku oraz promocję indywidualnej i zbiorowej aktywności społeczności lokalnej na rzecz ochrony i pomnażania dziedzictwa kulturowego,
7) współdziałanie z mediami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, społecznym ruchem kulturalnym i organizacjami pożytku publicznego w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych,
8) opracowywanie folderów, ulotek, afiszy i innych wydawnictw promocyjnych związanych z Chórem i Orkiestrą Kameralną Nicolaus,
9) wspieranie realizacji nagrań koncertowych i studyjnych ChiOK Nicolaus,
Ponadto:
1) ochronie dóbr kultury w tym ratowanie obiektów zabytkowych,
2) przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwiązywaniu problemów z zakresu uzależnień,
3) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!