• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000279725

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Partnerstwo Jadwiga

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000279725.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji Partnerstwo Jadwiga jest ochrona dziedzictwa i kultury narodowej poprzez rewaloryzację i przebudowę części zabytkowego pałacu wraz z zabytkami,przypałacowym parkiem w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 25,na cele mieszkalno - rekreacyjno - konferencyjne agroturystyki regionalnej, w tym między innymi: odtworzenie stawu i odbudowa odcinka rowu, konserwacja, rekultywacja zieleni, rewaloryzacja szaty roślinnej, zagospodarowanie parku na bazie aktualnej inwentaryzacji szaty roślinnej z zachowaniem cennego drzewostanu i zieleni, budowa obiektów w parku według zatwierdzonego projektu.

Ponadto Fundacja Partnerstwo Jadwiga wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Dobroszyckiego Centrum Spotkań nad rzeką Dobrą tj:
-realizowanie działań kulturalnych,
-realizowanie działań edukacyjnych,
-realizowanie działań konferencyjnych,
-realizowanie działań prozdrowotnych, ekologicznych i agroturystycznych,
-prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej,
-prowadzenie placówki oświatowej,
-odbywają się także spotkania i seminaria dla osób z całej Polski zajmujących się kosmetyką, rekreacją i upiększaniem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!