• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000282673

Formularze PIT 2017/2018 dla Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000282673.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działalności jest:
- wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom
- organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi,
- popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością,
- prowadzenie działalności integracyjnej,
- pomoc rodzinom zagrożonym różnym patologiom społecznym i przeciwdziałanie im,
- organizowanie wypoczynku.

Kadrę stanowią specjaliści: psychologowie, logopedzi, pedagodzy specjalni, muzykoterapeuci, artterapeuci, dogoterapeuci, i hipoterapeuci.
Wszystkie osoby mają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Lublina, jak również dojeżdżamy prowadząc terapię na terenach wiejskich. Prowadzimy:
- logoterapię,
- rewalidację,
- terapię biofeedback (posiadamy przenośny sprzęt do tej terapii),
- psychoterapię,
- dogoterapię,
- hipoterapię,
- muzykoterapię,
- artterapię.
Pomagamy również rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych poprzez grupy wsparcia z psychologiem, indywidualne konsultacje, jak również warsztaty.
Prowadzimy szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Organizujemy wycieczki, Zielone Szkoły i kolonie dla dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych.