• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000283315

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000283315.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie akcji rocznicowych, sesji naukowych i popularyzatorskich związanych z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w szczególności z działalnością Solidarności Walczącej;

2. Działalność naukową, oświatową i kulturalną, organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów;

3. Organizowanie spotkań dyskusyjnych członków, współpracowników i sympatyków Solidarności Walczącej oraz innych organizacji i ruchów antykomunistycznych i niepodległościowych; tworzenie klubów myśli społeczno-politycznej wzbogacających idee SW;

4. Ustanawianie stypendiów dla osób zajmujących się gromadzeniem i ochroną historycznych zasobów archiwalnych, zbieraniem, opracowywaniem i publikowaniem dokumentów, wspomnień i świadectw działalności SW oraz innych organizacji antykomunistycznych i niepodległościowych z lat 1944-1990;

5. Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracowników naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, rzeczowej i doradczej;

6. Pomoc socjalną niesioną byłym członkom i współpracownikom organizacji Solidarność Walcząca oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

7. Współpracę z organami i instytucjami samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich oraz administracji rządowej;

8. Informowanie instytucji i organów prawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak też środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa;

9. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz prowadzenie własnych prac badawczych;

10. Prowadzenie działalności wydawniczej;

11. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody umożliwią realizację wyznaczonych statutem Stowarzyszenia zadań, tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego działających na potrzeby Stowarzyszenia i realizujących jego cele;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!