• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000285182

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja S.O.S. dla Zwierząt

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000285182.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt, w szczególności poprzez:
1. Opiekę nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy.
2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.
5. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.
6. Prowadzenia

Prowadzone działania:
Jesteśmy organizacją młodą, sporo energii musimy więc wydatkować na samoorganizację.
Aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z władzami gminy Dąbrowa Górnicza w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, szeroko zakrojonej akcji sterylizacji kotów wolno żyjących, przystąpienia gminy do akcji chipowania psów.
Rozmawiamy z władzami Sosnowca o przejęciu w administrację miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdyż jako osoby znające się na opiece nad zwierzętami lepiej niż urzędnicy potrafimy spożytkować wydatkowane na ten cel przez miasto pieniądze. Staramy się zachęcić władze Sosnowca do sfinansowania akcji sterylizacji wolno żyjących kotów oraz do chipowania psów.
Prowadzimy wśród mieszkańców obydwu gmin akcję edukacyjną mającą na celu uświadomienie, że zwierzę czuje i cierpi, a sterylizacja nie jest okaleczaniem, lecz zapobieganiem mnożeniu niechcianych zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!