• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000285814

Formularze PIT 2017/2018 dla Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000285814.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
a. opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami;
b. rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej;
c. upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego;
d. popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
e. wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży;
f. upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
g. upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych;
h. przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym;
i. prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej;
j. ochrona zdrowia poprzez propagowanie sportu i rekreacji;
k. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną;
l. działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
m. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych;
n. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
o. rozwijanie i promowanie idei wolontariatu;
p. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, profilaktyki i działalności kulturalnej w różnych formach.