• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000286138

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Zwierząt "ARGOS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000286138.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Z darowizn, dotacji i jednego procenta finansujemy konkretne projekty humanitarnej ochrony zwierząt domowych, jakich w Polsce nie realizuje nikt inny:

"Koteria" (od 2009)
Prowadzimy w Warszawie specjalny ośrodek pomocy opiekunom bezdomnych kotów miejskich. Bezpłatna i ciągle dostępna dla wszystkich sterylizacja tych zwierząt jest podstawowym warunkiem rozwiązywania problemu.

Biuro Ochrony Zwierząt (od 2004)
Prowadzimy ośrodek monitorujący publiczny problem bezdomnych zwierząt w skali kraju. Systematycznie dociekamy urzędowego traktowania bezdomnych zwierząt za publiczne pieniądze. Zbieramy i publikujemy statystyki. Uczestniczymy w sprawach karnych i administracyjnych, publikujemy wyniki. Prowadzimy projekt "Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin" ( 2014-2016), finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiana przepisów prawa (od 2008)
Opracowaliśmy kompletny projekt naprawy ustawy o ochronie zwierząt i innych przepisów dotyczących zwierząt domowych, z uwzględnieniem Europejskiej konwencji ochrony zwierząt domowych.