• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000286552

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. o. Dominika Kiescha

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000286552.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ubogich społeczeństw krajów misyjnych, Afryki i Ameryki Południowej, poprzez wspieranie posługi misjonarzy franciszkańskich Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.

Do zadań Stowarzyszenia realizowanych za pośrednictwem misjonarzy franciszkańskich Prowincji św. Jadwigi pracujących w Afryce i Ameryce Południowej, należy:
a) działanie na rzecz edukacji dzieci, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
b) działanie na rzecz edukacji młodzieży, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
c) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności pomoc chorym na AIDS,
d) prowadzenie projektów na rzecz ubogich, działalność charytatywna, wspieranie budowy domów misyjnych, magazynów zbożowych, sal spotkań dla młodzieży, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
e) ochrona i promocja praw kobiet.

Do zadań Stowarzyszenia należy również upowszechnianie wiedzy o krajach misyjnych, o ich kulturze, aktualnych problemach i ich przyczynach, wzajemne poznawanie, zrozumienie, zbliżenie odległych od siebie kultur, nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi, troska o rozwój idei misyjnej w kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!