• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000286985

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Wzajemnego Wsparcia Klucz

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000286985.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Zadania statutowe:
1. Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w szczególności rozwój społecznych grup marginalizowanych.
2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w życiu społecznym, w tym umacnianie życia rodzinnego i profilaktyka społeczna.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działalność na rzecz organizacji, których statutowymi celami jest działalność naukowa, techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i środowiska, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
- Fundacja KLUCZ realizuje projekty głównie z zakresu profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz seniorów z Lublina głównie ze Śródmieścia. Praca z dziećmi i młodzieżą skupia się na rozwoju zainteresowań i pasji fotograficznych, teatralnych, plastycznych, mądrej organizacji czasu wolnego. W dorobku organizacji są projekty STARE MIASTO=DOBRE ŻYCIE, KLUCZ do DOBREGO ŻYCIA, BĘDZIE LEPIEJ - program socjoterapeutyczny, KLUCZ do KULTURY, KLUB z KLUCZEM, FORMAT bez RYZYKA, organizacja festynu profilaktycznego dla mieszkańców Lublina FEST ZABAWA z KLUCZEM,w ramach Partnerstwa Dla Ruchu Społecznego Wspólnej Drogi Fundacja realizowała projekt AKTYWNE! MAMY!
,,Aktywizacja zawodowa bezrobotnych matek, zwiększenie wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz wzmocnienie umiejętności psychospołecznych”program edukacyjno – szkoleniowy IWA – INTEGRACJA, WSPARCIE, AKTYWIZACJA oraz projekt TRZY POKOLENIA - WSPÓLNA z udziałem dzieci, rodziców i seniorów wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!