• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000294625

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Rodzina Inspiruje!"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000294625.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych "Langusta" działa w Toruniu od 2007 r. Powstało z inicjatywy kilku młodych małżeństw z małymi dziećmi, które zapragnęły stworzyć w naszym mieście przestrzeń przyjazną rodzinie. Uważamy, że rodziny z małymi dziećmi wymagają wsparcia w trzech obszarach:
- edukacji rodziców,
- wczesnej edukacji dzieci,
- tworzenia społecznej przestrzeni dla rodzin.
Naszym zdaniem, lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego podejmujemy działania prewencyjne, wspierające rozwój zdrowej rodziny.

Ważniejsze cele statutowe:
- Aktywizacja społeczna, kulturalna, zawodowa obywateli, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - kobiet, matek, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych.
- Działania na rzecz rozwoju osobistego obywateli, w szczególności kobiet.
- Działania mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób i rodzin oraz eliminację patologii życia społecznego i rodzinnego.
- Działania promujące i wspierające rodzinę. Promocja macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa.
- Promowanie i tworzenie miejsc przyjaznym rodzicom i dzieciom w przestrzeni miejskiej.
- Działalność wychowawczo-opiekuńcza na rzecz dzieci i młodzieży.
- Wspieranie edukacji rodzinnej, społecznej, ekologicznej, kulturalnej i zdrowotnej.
- Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Promowanie i wspieranie uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.
- Promowanie i wspieranie, organizowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu wolnego.
- Wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!