• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000296293

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Renovaro im. Św. Jadwigi Królowej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000296293.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia ”Renovaro” im. św. Jadwigi Królowej jest:
- zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie i duchowo, poprzez prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych a także udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
- działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa.
- Działalność charytatywna w tym także prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych
- Podtrzymywanie tradycji narodowej opartej o wzór rycerstwa opolskiego ,pielęgnowanie polskości oraz świadomości kulturowej pokolenia
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym
- upowszechnianie sportu i kultury fizycznej poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży zawodów sportowych, teleturniejów, wyjazdów na basen
- Promocja i rozwijanie wolontariatu poprzez pracę informacyjną w szkołach na rzecz pozyskiwania młodzieży do pracy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicach wychowawczych.

Szczególnym polem dla działania Stowarzyszenia jest poprawa kondycji moralnej i materialnej dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych Miasta i Powiatu Nowy Targ.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!