• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000296955

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Fioletowy Pies

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000296955.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych, chorych i źle traktowanych .
2. Udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym oraz źle traktowanym.
3. Wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym i porzuconym (schroniskom i przytuliskom, a w szczególności Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu).
4. Wspieranie wszelkich działań ograniczających bezdomność zwierząt oraz popularyzowanie wiedzy z tej dziedziny.
5. Zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie działania w ich obronie oraz niesienie im pomocy.
6. Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości o odpowiedzialności za zwierzęta.
7. Poszukiwanie nowych domów oraz domów tymczasowych dla zwierząt.
8. Ocena zachowań zwierząt w celu doboru optymalnego domu oraz ich resocjalizacja.
9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i źle traktowanym.

Prowadzone działania
Jesteśmy po to, żeby kochać, opiekować się i pomagać porzuconym, bezdomnym, chorym i potrzebującym zwierzakom. Zapewniamy im leczenie, wyżywienie i ciepły kąt, a następnie znajdujemy im nowe odpowiedzialne domy. Każde dorosłe zwierzę zostaje oddane do adopcji zaszczepione i wysterylizowane. Zwierzaki staramy się umieszczać w domach tymczasowych i hotelikach dla zwierząt, aby zapewnić im jak najlepszą opiekę i jak najlepiej poznać ich charakter, przyzwyczajenia i potrzeby.
Staramy się zabierać ze schronisk zwierzaki, które najgorzej znoszą warunki tam panujące, chore, wymagające spcjalizacji lub szczególnej opieki.
Wspieramy Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, przekazując karmę, leki i finansując leczenie zwierząt tam przebywających. Promujemy adopcje zwierząt ze schroniska.
Dzięki Wam będziemy mogli zrobić jeszcze więcej, dlatego jeśli możesz pomóc - skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!