• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000298572

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000298572.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań" zostało założone z inicjatywy specjalistów (pedagogów, terapeutów) pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Zaczątkiem powstania Stowarzyszenia była realizacja programów profilaktycznych dla niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży doświadczającej przemocy w swych rodzinach.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dotychczas podejmowaliśmy działania mające na celu: pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom borykającym się z problemem przemocy, seniorom z DPS „Leśna Oaza” w Słupsku, wolontariuszom ze szkolnego klubu „Jestem z Tobą” przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym, mieszkańcom Niestkowa i Charnowa oraz osobom pozostających bez pracy.

Stowarzyszenie swą działalność prowadzi przy współpracy z administracją rządową, samorządową, oraz innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, które pragną wspierać lub współdziałać w zakresie wyznaczonych przez Stowarzyszenie statutowych celach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!