• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000298697

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Pro Bono Familiae"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000298697.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia:
1. Promowanie idei samopomocy finansowej na rzecz społeczności lokalnych.
2. Rozpowszechnianie, propagowanie idei oszczędności gospodarności i przedsiębiorczości.
3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji finansowej mających na celu propagowanie idei racjonalnego oszczędzania i gospodarności.
4. Prowadzenie i wspieranie różnych form pomocy bezrobotnym i ubogim.
5. Inicjowanie i prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Formy działania:
1. Prowadzenie działalności doradczej (prawnej, finansowej).
2. Organizowanie festynów oświatowo-kulturalnych, wyjazdów wakacyjnych oraz imprez okolicznościowych.
3. Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie zbiórek darów rzeczowych i zbiórek pieniężnych.
4. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w oparciu o wyodrębniony Fundusz Stypendialny "Żaczek".

Komu służymy pomocą:
Biuro służy doradztwem w zakresie oddłużania rodziny w przypadkach niespłaconych kredytów, pomocy prawnej, przygotowywaniu urzędowych i bankowych formularzy, szkoleniu osób bezrobotnych, organizowaniu zajęć wyrównawczych dla dzieci szkolnych.

Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE skupia osoby dla których ważne jest wspieranie i umacnianie RODZINY.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!