• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000298747

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000298747.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
-Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczo-społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, integracji społecznej i międzynarodowej oraz polepszania warunków socjalno-bytowych mieszkańców;
- działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw;
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i wychowawcom;
- inspirowanie uczestnictwa w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i przebywających pod opieką instytucjonalną;
- prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych i sieroctwa społecznego i inne.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa w interesie i na rzecz inicjatyw opiekuńczo-wychowawczych podopiecznych: niepełnosprawnych chłopców Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame oraz ich rodzin, opiekunów i wychowawców a także wspiera placówki prowadzone przez Zgromadzenie m.in w Opolu, Wrocławiu, Krzydlinie Małej, Strumieniu, Bielsku-Białej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!