• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000299087

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000299087.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie zostało powołane do życia w celu udzielania wsparcia młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. W związku z tym nasze działania skierowane są na świadczenie daleko idącej pomocy dla jak największej rzeszy uczniów szkoły.

Główne cele to:
- pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
- wspieranie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i innych dziedzinach
- rozwój wymiany krajowej i zagranicznej uczniów; współpraca na polu nauki, kultury i sportu
- podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli
- upowszechnianie i podnoszenie kultury fizycznej uczniów
- promowanie szkoły oraz wartości tworzących jej tradycje w środowisku lokalnym
- upowszechnianie kultury i sztuki oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!