• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000299684

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Jesus Christ Security

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000299684.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Jesus Christ Security powołana została do zwalczania zagrożeń i skutków wykluczenia społecznego. Celem działalności Fundacji jest między innymi resocjalizacja osób bezdomnych, osób uzależnionych nie tylko od środków psychoaktywnych, ale też od zachowań i osób. Realizowana przez Fundację metoda ma charakter kompleksowy. Cały proces readaptacji składa się z następujących po sobie działań takich jak: motywowanie do leczenia, oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne oraz opieka następcza i utrwalenie osiągniętych efektów resocjalizacji.

Do realizacji takich działań powołano oddzielne instytucje, które współtworzą Fundację Jesus Christ Security. Można je uznać za elementy grupowe systemu wychowawczego Fundacji. Fundacja opiera swoją pracę na wolontariacie płacąc za dzierżawione pomieszczenia. Fundacja posiada już kilka oddziałów w Polsce, w Boguszowie- Gorcach, Cieszynie, Krotoszynie, Jarocinie, Kamiennej Górze, Świebodzicach i Wierzchowicach. Fundacja współpracuje z samorządami lokalnymi w celu realizacji wspólnych działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Chcemy naszym podopiecznym stworzyć godne warunki, w których będą mogli otrzymać pomoc nie tylko tą rzeczową, ale przede wszystkim psychologiczną, terapeutyczną itp. Chcemy docierać do potrzebujących pomocy, nie chcemy biernie przyglądać się postępującej pauperyzacji i degeneracji naszych lokalnych społeczności. Chcemy stworzyć podopiecznym prawdziwy dom aby wiedzieli, że są potrzebni w tym społeczeństwie i mogą normalnie w nim funkcjonować .W dzisiejszej rzeczywistości prawie każda polska rodzina dotknięta jest problemem współuzależnienia, uzależnienia, bezrobocia a nawet bezdomności.

Naszymi podopiecznymi są osoby z różnego rodzaju problemami, osoby te nie posiadają żadnych dochodów, w związku z czym sami staramy się szukać środków na ich utrzymanie. Prosimy o pomoc ,która pozwoli rozszerzyć nasze działania, a tym samym ograniczyć postępujące zubożenie warstw dotkniętych bezrobociem i nieprzystosowaniem społecznym. . Za każdą pomoc jaką otrzymamy z góry dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych oraz we własnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!