• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000300023

Formularze PIT 2017/2018 dla Alwernia - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000300023.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny powstało z inicjatywy młodych osób gromadzącej się przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie oraz przy udziale braci kapucynów. Stowarzyszenie ALWERNIA zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 26 lutego 2008 roku.
Nazwa oraz logo naszego Stowarzyszenia odzwierciedlają jego cele i założenia. Promocja młodzieży i rodziny oznacza dla nas podejmowanie działań w kierunku ożywiania i integrowania młodych ludzi z naszego miasta oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom ich rodzin. Nazwa góry ALWERNIA nawiązuje do duchowości franciszkańskiej. Tak jak Święty Franciszek i my chcemy bezinteresownie pomagać innym. Dlatego udzielamy darmowych korepetycji, organizujemy aktywny wypoczynek dla młodzieży, promujemy młodych artystów, dbamy o kulturę fizyczną. Nasza działalność zakłada też organizowanie koncertów charytatywnych i Mikołajków, czyli akcji mającej na celu zorganizowanie paczek świątecznych dla biednych dzieci z naszego miasta i okolic.
Osoby, które wchodzą w skład naszego stowarzyszenia to przede wszystkim osoby młode i kreatywne wywodzące się z wspólnoty ministranckiej oraz Ruchu Światło-Życie. Wszyscy mamy coś wspólnego a jest to sympatia do świętego Franciszka a co za tym idzie także do Braci Mniejszych Kapucynów. Przy ich klasztorze mamy swoją siedzibę i pod ich patronatem działamy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!