• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000300898

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Motylek na rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000300898.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

Cel realizowany jest poprzez:
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
2) udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
3) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i wycieczek edukacyjnych,
4) wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich funkcjonowania,
5) działanie na rzecz integracji środowiska lokalnego(wiejskiego) ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
6) organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych,
7) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych- hipoterapii,
8) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin,
9) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy z podmiotami zajmującymi się dziećmi specjalnej troski w krajach Unii Europejskiej,
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.