• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000301591

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przekroczyć Granice"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000301591.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do, w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczności. Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidacja barier. Realizacja celów poprzez:
1. Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi
2. Podejmowanie inicjatyw własnych oraz współpracę z właściwymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
3. Działalność sportową, kulturalną i oświatową(organizowanie zawodów sportowych, spotkań, szkoleń itp.).
4. Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier architektonicznych i społecznych.
5. Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
6. Tworzenie i prowadzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej.
7. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i innych dla realizacji zadań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.
8. Współpracę z instytucją wolontariatu.
9. Działalność wydawniczą.
10. Organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!