• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000302328

Formularze PIT 2017/2018 dla Salezjańskie Centrum Młodzieżowe "Lina"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000302328.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego "LINA" są następujące:
1) charytatywna pomoc społeczna dzieciom i młodzieży z grup szczególnego ryzyka,
2) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3) inicjowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
4) promocja aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu,
5) animacja jednostek terenowych do efektywnej pracy wychowawczej w danym środowisku,
6) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
7) upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i sportu,
8) ukazywanie wartości życia ludzkiego i rozwijania go,
9) promowanie stylu życia w oparciu o wartości ewangeliczne,
10) promocja i organizacja wolontariatu.

Centrum realizuje swe cele przez:
1) organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
2) działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie, rekolekcje),
3) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (grupy zainteresowań),
4) organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy),
5) formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
6) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
7) tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych,
8) promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej.