• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000302339

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Przyszłość Naszych Dzieci"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000302339.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Mottem naszej organizacji są słowa Oskara Wilda "To nie doskonali, ale niedoskonali potrzebują naszej miłości". Zgodnie z tymi słowami misją naszej organizacji jest stworzenie dogodnych warunków sprzyjających rozwojowi niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a tym samym zapewnienie im godnego życia w przyszłości.

Aktualne działania Stowarzyszenie koncentrują się na zapewnieniu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych. Obecnie 23 podopiecznych Stowarzyszenia uczęszcza regularnie na zajęcia rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej i terapii Integracji Sensorycznej. Poza tym Stowarzyszenie organizuje co roku olimpiadę integracyjną pod hasłem „Wszyscy razem”, której uczestnicy nie tylko mają okazję rywalizować w różnego rodzaju konkurencjach sportowych ale przede wszystkim mają okazję do integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Zależnie od dostępnych środków finansowych, Stowarzyszenie stara się także organizować raz do roku wyjazd do teatru lub muzeum, w którym uczestniczą nie tylko jego podopieczni ale także inne osoby niepełnosprawne z terenu gminy Mogielnica.