• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000303784

Formularze PIT 2017/2018 dla Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000303784.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie posiada status OPP, jego zadania statutowe to: ochrona edukacja chorych na cukrzycę, niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Prowadzi intensywne szkolenia na temat cukrzycy i jej powikłań. Udziela pomocy prawnej jak również finansowej. Organizuje integracyjne spotkania członków i sympatyków. Pielgrzymki do miejsc kultu religijnego jak również wycieczki krajoznawcze. Stowarzyszenie powstało na bazie Gminnego Koła PSD jako IV Koło Zarządu Powiatowego PSD i w 2008 roku zmieniając nazwę uzyskało osobowość prawną w 2009 r. Status OPP. Od marca 2011 roku uruchomiło w użyczonym nieodpłatnie Urzędzie Gminy w Podegrodziu punkt informacyjny dla obywateli w szczególności chorych na cukrzycę i jej powikłania. Informacje udzielane są w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godziny 10.00 do 12.00. W miarę potrzeb czas konsultacji będzie przedłużany. Obecnie z uwagi na brak pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Podegrodzie biuro znajduje sie u prezesa Bolesława Nessing Podrzecze 1 czynne całą dobę i przez cały tydzień.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!