• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000304548

Formularze PIT 2017/2018 dla Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AMICUS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000304548.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako dobra narodowego.
3. Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie Miasta Głogowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt czynnego całą dobę.
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i prawa w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Najważniejsze prowadzone działania:
1. Prowadzimy Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim oraz azyl dla bezdomnych psów w Głogowie.
2. Poszukujemy nowych domów dla zwierząt przebywających pod opieką Stowarzyszenia (w ciągu czterech lat działalności udało nam się znaleźć nowe domy dla blisko 400 psów, 240 kotów, królika, świnki morskiej, szczura oraz fretki).
3. Poddajemy zabiegowi sterylizacji koty wolno żyjące na terenie naszego miasta i okolic oraz psy i koty osób w trudnych sytuacjach finansowych. Każdego roku ze środków Stowarzyszenia w ramach akcji sterylizacyjnej udaje nam się poddać temu zabiegowi kilkaset zwierząt.
4. Podejmujemy interwencje w przypadku łamania ustawy o ochronie zwierząt. Posiadamy czterech wykwalifikowanych inspektorów, którzy sami lub przy współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Policją oraz Strażą Pożarną reagują w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt.
5. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w przedszkolach oraz szkołach ucząc najmłodszych poszanowania praw zwierząt.
6. Staramy się pomóc każdemu zwierzęciu potrzebującemu pomocy. Jeździmy do wypadków, w których poszkodowane zostały zwierzęta, interweniowaliśmy wielokrotnie w sprawie zranionych i chorych ptaków takich jak gołębie, bociany, jeżyki czy nawet łabędź. Przy współpracy z innymi organizacjami udało nam się uratować przed rzeźnią również kilka koni.
7. Współpracujemy z karmicielami wolno żyjących kotów wspierając ich karmą dla tych zwierząt, jak również lecząc i sterylizując koty na koszt Stowarzyszenia.
8. Prowadzimy akcje edukacyjne na terenie miasta takie jak "Zwierzę nie jest rzeczą", "Nie wyrzucaj psa przed wakacjami", "Rasowy=Rodowodowy" czy "Zerwijmy Łańcuchy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!