• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000305054

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000305054.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie, wspieranie i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
2. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży.
3. wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wśród osób fizycznych i instytucji na rzecz społeczności szkolnych.
4. działanie na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego.
5. współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele.
6. działanie promujące gminę i powiat nowodworski a w szczególności miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
7. działanie promujące ekologię i ochronę środowiska.
8. działanie prowadzące do poprawy świadomości w zakresie zasad zdrowego trybu życia w tym działania prowadzące do ograniczenia zjawiska uzależnień, promocja sportu i rekreacji.
9. działanie prowadzące do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zajęć, wycieczek, wypoczynku, imprez, pokazów, zawodów, konkursów, zabaw okolicznościowych, seminariów, warsztatów, konferencji.
2. Uczestnictwo i wspieranie inicjatyw realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Promocję młodego pokolenia, jego dążeń do poprawy warunków i stylu życia, w tym realizacja programów w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
4. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi.
5. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
6. Prowadzenie działalności integrującej społeczność poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!