• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000306255

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Tak dla Zdrowia

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000306255.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania

Pomysł założenia fundacji promującej zdrowie zrodził się na przełomie 2007 i 2008 roku. Była to odpowiedź na nieustające sygnały, że społeczeństwo ma olbrzymie trudności z należytą troską o własne zdrowie. Dzieci w szkołach starają się unikać lekcji w-f, dorośli nie są świadomi jak ważną rolę mogą pełnić badania profilaktyczne, młodzi ludzie przekonani o swojej niezniszczalności zupełnie odrzucają zasady filozofii zdrowia, a poruszana tematyka choć powszechna, okazuje się niewystarczająco i niewłaściwie propagowana.

Właśnie tego typu problemy społeczne skłoniły nas do tego, żeby stworzyć projekt, który będzie mówił o zdrowiu w sposób pozytywny.

Od powstania pomysłu do jego realizacji wiedzie zazwyczaj droga długa i wyboista. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, byliśmy jednak przekonani o słuszności naszych działań i tak 19.05.2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym udało nam się zarejestrować Fundację Tak dla zdrowia.

Dzięki wsparciu sponsorów, darczyńców oraz wpływom z 1% podatku na rzecz projektu Zdrowa Klasa, realizujemy program wśród uczniów klas II. Drugoklasiści nie są objęci badaniami wzroku i postawy prowadzonymi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Wiek 6-8 lat jest I okresem krytycznym i wymaga szczególnej obserwacji rozwoju dziecka. Początek nauki w szkole to specyficzna zmiana, która wymaga kilkugodzinnego przebywania w wymuszonej, siedzącej pozycji. Stwarza to zagrożenie dla prawidłowego rozwoju postawy ciała, a rozpoczęcie edukacji szkolnej powoduje zwykle ujawnienie lub pogłębienie wad postawy i wzroku.