• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000308935

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Akademicka "Na Progu"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000308935.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Fundacja jest organizacją pozarządową, której działalność dotyczy głównie studentów i środowiska akademickiego. W swojej działalności nie zapominamy również o dzieciach, młodzieży, osobach niepełnosprawnych, dorosłych oraz starszych. Fundacja ma promować wartości wychowawcze poprzez rozpowszechnianie edukacji, kultury oraz sztuki.

Podstawowe cele Fundacji obejmują: działalność oświatowo-wychowawczą oraz naukowo - dydaktyczną; rozpowszechnianie kultury, sztuki i rozwijanie wiedzy na ich temat; działalność charytatywną; promowanie i organizowanie wolontariatu. Myśląc o wychowaniu i edukacji chcemy realizować projekty również z zakresu: ochrony środowiska czy profilaktyki i opieki zdrowotnej. Wierzymy, że uda się nam realizować przedstawione powyżej zadania poprzez organizowane: wykłady, spotkania tematyczne, kluby dyskusyjne, sympozja, konferencje, imprezy artystyczne i sportowe, warsztaty oraz wyjazdy wypoczynkowe.

Często spotykamy się z opinią młodych ludzi, że brak im miejsc, w których mogliby realizować swoje pomysły, rozwijać swoje talenty czy po prostu działać. W mieście w którym studiuje ponad 40 tysięcy młodych ludzi organizacja stworzona z myślą o nich powinna być czymś naturalnym i na stałe wpisanym w życie środowiska akademickiego.