• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000309808

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Za Bramą"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000309808.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Fundacji "Za Bramą" jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Kraśnickiej i przyległych do niej obszarów poprzez:
- wspieranie finansowe oraz organizacyjne inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu sportu dzieci i młodzieży, edukacji, kultury i sztuki, turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, zdrowia i pomocy społecznej i innych ważnych potrzeb społecznych,
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.
- pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.

Fundacja "Za Bramą" jest niezależną od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

Fundacja "Za Bramą" swoją działalność skupia na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi. Organizuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, edukacyjnym i prospołecznym. Chcemy poprawiać jakość życia mieszkańców naszego miasta, regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!