• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000312148

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000312148.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem całego Stowarzyszenia, łącznie z placówkami współdziałającymi, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Nasze placówki prowadzą rehabilitację leczniczą, społeczną, zawodową; organizują pomoc psychologa oraz grupy wsparcia i samopomocy; zapewniają opiekę pediatryczną, neurologiczną, ortopedyczną, logopedyczną; organizują również wypoczynek oraz czas wolny.
Działania obejmują osoby niepełnosprawne intelektualnie o różnym stopniu upośledzenia umysłowego.
OWI przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat, OREW od 3 do 25 lat; WTZ od 16 lat.
Placówki przyjmują wychowanków z terenu Żor i okolic tj.: Pszczyna, Pawłowice, Pielgrzymowice, Studzionka, Rudziczka, Warszowice itd.

KLIENCI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:

1. dzieci w wieku 0-7 lat różnej etiologii, problemy rozwojowe
rehabilitacja lecznicza, pomoc psychologiczna, grupy wsparcia i samopomocy, logoterapia, opieka neurologiczna i ortopedyczna
pon.-śr. w godz. 7-15, czw. w godz.8-18, pt. w godz. 7-14; Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU, Os.Ks.Władysława, Żory; bezpłatnie, wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu

2. dzieci w wieku 3-25 lat niepełnosprawne intelektualnie; upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym, wielorakimi sprzężeniami oraz niepełnosparawnościamI
rehabilitacja lecznicza, edukacja, pomoc psychologiczna, wyżywienie, organizowanie czasu wolnego, transport, muzykoterapia i logoterapia
pon.-pt. w godz. 7-15, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU, Os.Ks.Władysława, Żory; bezpłatnie, wymagane orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. osoby w wieku od 16 lat niepełnosprawne intelektualnie
rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza; wyzywienie; pomoc psychologiczna; organizacja wypoczynku; transport
pon.-pt. w godz. 7-15; Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU, Os.Ks.Władysława, Żory, bezpłatnie, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na WTZ

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!